لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تولیدات فرهنگی نامناسب عامل بسیاری از چالش هاست
منبع خبر:خبرگزاری مهر
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: تولیدات فرهنگی نامناسب عامل بسیاری از چالش هاست. در این میان کنکور فرصت سوءاستفاده هایی را ایجاد کرده است.
دوشنبه, 29 آذر 1395

به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمدیان در مراسم تجلیل از مولفان کتاب های آموزشی وتربیتی رشد که در دارالفنون در حال برگزاری است اظهار کرد: نیازمندیم به علایق، استعداد و توانایی دانش آموزان و نیازهای توسعه متوازن کشور توجه کنیم.

وی به حقوق دانش آموزان اشاره کرد و افزود: فرزندان ما حق دارند آثار مناسب برایشان تولید شود.

حق دانش آموز ما این نیست برای حساب و کتاب بازار خود از حقوق آنان کم بگذاریم.

دانش آموزان ما بهترین های ما هستند لذا در حوزه نشر باید بهترین ها را برای آنان داشته باشیم.

حجت الاسلام محمدیان به سند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت:بایدآنچه که تولید می کنیم از سند تحول پشتیبانی کند.

ایجاد فضا مغایر می تواند آسیب جدی بزند.

وی تاکید کرد:تنها تولید آثار نباید منوط به دانش آموزان باشد بلکه باید روش های نو را نیز برای معلمان داشته باشیم.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: جریان تولید کتاب برای کودکان و نوجوانان مسیر خود را تصحیح می کند و بخوبی پیش می رود و هرسال گام های مثبتی برمی دارد لذا در حال نزدیک شدن به یک جریان فرهنگی عظیم هستیم.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه البته هنوز سنگلاخ هایی در مسیر وجود دارد و با آسیب و آفت در این راه روبرو هستیم گفت: تولیدات فرهنگی نامناسب عامل بسیاری چالش هاست.

در این میان کنکور فرصت سوءاستفاده هایی را ایجاد کرده و تا خیمه کنکور فرو ننشیند و نتوانیم دانش آموزان را با توجه به استعدادها و نیازهای آتی کشور به سمت آموزش عالی و بازار کار هدایت کنیم این تهدیدات باقی.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2