لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

۶۷ درصد مردودی های اول و دوم ابتدایی در ۹ استان دو زبانه متمرکزند
منبع خبر:خبرگزاری مهر
پژوهشگر اقتصاد اجتماعی گفت: حدود ۶۷ درصد مردودی های سال اول و دوم دبستان در ۹ استان دوزبانه متمرکزند که ۲۲ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.
دوشنبه, 29 آذر 1395

به گزارش خبرنگار مهر، میثم هاشم خانی در دومین همایش توسعه عدالت آموزشی با محور «پیش دبستانی زیربنای عدالت آموزشی پایدار» گفت: باید اقتصاددانان با آموزش و پرورش آشتی کنند تا از محکومیت کودکان فقیر به فقر مادام العمر جلوگیری شود و ۱۱ میلیارد نفر/ ساعت از کودکان و نوجوانان ایرانی در هر سال مدیریت شوند.

همچنین باید سهم بهینه بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی محاسبه و میزان بهینه تمرکز در سیاست های مدیریتی و بودجه ای تامین شود و جایگاه آموزش و پرورش در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی شود.

طبق محاسبات بر اساس داده های خام آمارگیری بودجه سرپرست خانوار به مرکز آمار ایران در سال ۹۴، ۴۴ درصد از افراد بی سواد، ۱۶ درصد تحصیلات دبیرستانی یا دانشگاهی، ۱۵ درصد تحصیلات راهنمایی، ۲۵ درصد ابتدایی یا کمتر از آن را دارا بودند.

وی به پیش دبستانی ها اشاره کرد و گفت: حدود ۶۷ درصد مردودی های سال اول و دوم دبستان در ۹ استان دو زبانه متمرکز است که ۲۲ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

در ۹ استان دوزبانه با یک درصد رشد پوشش پیش دبستانی در سال بعد سه دهم درصد از مردودی های سال اول دبستان کم شده است.

وی راه حل ها را هدف گذاری شفاف، پایش شفاف و گزارش های آماری عمومی سالانه و تمرکز بیشتر بر پروژه های تاثیرگذار از طریق ارزیابی اثرگذاری دانست.

وی بیان کرد: در فقیرترین دهک درآمدی هزینه سالانه آموزش کودکان در سال ۹۳، ۴۰۱ هزار ریال و در سال ۹۴، ۳۹۲ هزار ریال بوده است.

به گفته هاشم خانی، درصد خانوارها با مخارج آموزشی زیر ماهانه هزار تومان برای هر فرزند دانش آموز برای استان بوشهر نزدیک به ۴۹ درصد، برای استان کردستان نزدیک به ۵۵ درصد و در استان سیستان و بلوچستان نزدیک به ۷۰ درصد است که منبع آن محاسبات بر اساس داده های خام آمارگیری بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال ۹۴  بوده است.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2