لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

خلاقیت و تفکر در نظام آموزشی کشور کمرنگ است
منبع خبر:خبرگزاری مهر
وزیر آموزش و پرورش گفت: خلاقیت، نوآوری و تفکر در نظام آموزشی کشور کمرنگ است.
یکشنبه, 28 آذر 1395

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین دانش آشتیانی در مراسم تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر گفت: توسعه علمی مبنای توسعه ملی است.

کشف استعدادها و ظرفیت های نهفته موجب ارتقاء سطح و حجم علمی کشور می شود.

وی افزود: مهمترین بخش سرمایه ظرفیت علمی را جوان و نوجوان تشکیل می دهد.

اندیشمندان جوان و نوجوان اگر به درستی کشف شوند و در مسیر صحیح رشد و شکوفایی قرار گیرند می توانند در فرایند خلاقیت، نوآوری، ترویج علم و پژوهش در سطوح مختلف موثر باشند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: علم امروز فناوری فردا است باید به مقدمه این مهم نیست توجه کرد.

رشد علم بدون وجود رشد خلاقیت و فرهنگ نوآوری امکان پذیر نیست.

دانش آشتیانی با بیان اینکه پرورش مقدم بر آموزش است، افزود: باید کاری کنیم که اساس سیستم آموزشی تربیت دانش آموز و دانشجوی متفکر و خلاق باشد.

پژوهشگری زاییده آموزش نیست بلکه پایه آموزش است.

وی با اشاره به ضرورت پژوهش در نظام تعلیم و تربیت گفت: خلق و تولید علم با آموزش بسته بندی شده و تکیه بر محفوظات راه را به جایی نمی رساند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پژوهش یک نیاز جدی و ضرورت سرمایه گذاری به شمار می آید و نباید یک فعالیت حاشیه ای باشد باید موانعی که اجازه نمی دهد مدرسه محیط یادگیری همه شود، رفع شود.

دانش آشتیانی افزود: دانش آموز پژوهشگر از مدرسه غیرپژوهشگر بیرون نمی آید.

خلاقیت دانش آموز باید نتیجه نوآوری مدرسه باشد نه فاصله گرفتن از آموزش و پرورش رسمی.

وی تاکید کرد: آنطور که باید و شاید در داخل نظام آموزشی خلاقیت، نوآوری و تفکر کمرنگ است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییر نگرش ها در نظام تعلیم و تربیت گفت: اینگونه نباشد که اموزش داشته باشیم در کنارش یک فعالیت پژوهشی انجام دهیم یا آموزش داشته باشیم در کنارش فعالیت پرورشی وجود داشته باشد.

همه باید با یکدیگر تلفیق شوند.

دانش آشتیانی بیان کرد: کودکان و نوجوانان را اسیر دیوارهای آموزش و پژوهش نکنیم.

خلاقیت و نوآوری مهمترین عوامل صیانت از سرمایه های انسانی است.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2