لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آغازنظارت فرآیندی ازمدارس غیردولتی/معرفی مدارس معین به عنوان الگو
منبع خبر:خبرگزاری مهر
رئیس مدارس غیر دولتی از آغاز نظارت فرآیندی از مدارس غیر دولتی خبر داد و گفت: مدارسی که توان علمی، دینی و پرورشی را دارند به عنوان معین به مدارس دیگر معرفی می کنیم.
یکشنبه, 28 آذر 1395

مرضیه گرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت نظارت از مدارس غیر دولتی گفت: خوشبختانه یکی از رویکردهای ما این است که نظارت ها را تنها معطوف به بحث سهمیه نکنیم.

وی افزود: در حال حاضر شرایط حساس تری بر روی نظارت ها وجود دارد اما نظارت مستمر را دنبال می کنیم.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی بیان کرد: به استان ها اعلام کرده ایم مدارسی که تا پایان آبان ماه اطلاعات خود را در سامانه وارد کرده اند، نظارت فرآیندی از آنها آغاز شود.

گرد بیان کرد: نظارت فرآیندی یعنی در طول سال تحصیلی در مدرسه چه فعالیت هایی انجام شده است.

آیا آنچه که موسس در امر تربیت و آموزش تعهد کرده موفق بوده یا خیر؟ آیا فعالیت هایی که تعهد کرده است را اجرا می کند یا خیر؟وی در ادامه درباره مدارس اسلامی نیز بیان کرد: یکی از اهداف سند تحول بنیادین تحقق مدارس اسلامی است تا آموزش همپای پرورش انجام گیرد.

حمایت از معرفی مدارس معین به دیگر مدارسمعاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارسی که توان علمی، دینی و پرورشی دارند را به عنوان مدارس معین به دیگر مدارس در مناطق محروم و خارج از کشور معرفی می کنیم.

وی بیان کرد: اگر گروهی برای معرفی مدارس معین تشکیل شوند ما از آنها حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مدارس اسلامی الگویی برای دیگر مدارس هستند، گفت: تعداد ۴۰۰ مدرسه اسلامی در سراسر کشور داریم که ماهیت آنان عام المنفعه است.

بنابراین مورد تائید آموزش و پرورش هستند و توسعه آنها در اولویت است.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2