لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

جذب دانش آموختگان دانشگاه شهید رجایی به صورت حق التدریس
منبع خبر:خبرگزاری مهر
آبادان ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آموزش و پرورش کشور از جذب دانش آموختگان دانشگاه شهید رجایی به صورت حق التدریس در بخش آموزش و پرورش خبر داد.
یکشنبه, 28 آذر 1395

به گزارش خبر