لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مخالفت دیوان عدالت با کاهش ساعت کار مربیان بهداشت مدارس
منبع خبر:خبرگزاری تسنیم
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت یکی از معلمان مبنی بر کاهش ساعت کاری مربیان بهداشت مدارس از 30 به 24 ساعت در هفته را رد کرد.
سه شنبه, 02 خرداد 1396

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در بند 3 از ماده 3 دستور‌العمل ساعت تدریس هفتگی معلمان، موضوع  مصوبه شماره 43075/91/220 مورخ 24 بهمن سال 91 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ساعت کاری مربیان بهداشت مدارس، 30 ساعت در هفته تعیین شده است.

این مصوبه مورد شکایت یکی از مربیان بهداشت قرار گرفته و شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست ابطال آن، اعلام کرده است :« در ذیل تبصره یک ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد لذا ما مربیان بهداشت که بر اساس مصوبه مورد شکایت ملزم به 30 ساعت کار در هفته در مدارس شده‌ایم اما حقوق و مزایای ما بر اساس 24 ساعت پرداخت می‌شود؛ بنابراین خواستار تقلیل ساعت کار خود از 30 ساعت به 24 ساعت هستیم.

»در پاسخ به شکایت مطروحه، سازمان اداری و استخدامی، پاسخی به دیوان عدالت اداری ارائه نرده اما وزارت آموزش و پرورش با ارسال لایحه به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: درخواست تقلیل ساعت کاری خارج از حدود صلاحیت هیئت عمومی است.

به موجب تبصره یک ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد که مرجع تصویب آن شورای توسعه مدیریت است.

این شورا به موجب مصوبه مورد شکایت ساعات تدریس مراقب سلامت ( مربی بهداشت ) را 30 ساعت در هفته تعیین کرده است.

وفق مصوبات هیئت وزیران نیز ساعت کار مراقبان 30 ساعت در هفته است و این افراد از مزایای رسته آموزشی و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان بهره‌مند خواهند شد.

میزان ساعات تدریس بر اساس شرایط و مقتضیات مختص مربوط تعیین شده و تغییر در ساعات تدریس فاقد توجیه کارشناسی و قانونی خواهد بود.

در نهایت هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، پس از استماع دفاعیات طرفین اعلام کرده است: نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان از ساعات موظف در طرح طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مصوبه مورد شکایت، مرجع مربوط میزان خدمت مراقبان سلامت (مربیان بهداشت) را با توجه به شرایط و ملاحظات مربوط 30 ساعت در هفته تعیین کرده است و با عنایت به اینکه ماده استنادی شکات ( عبارت ذیل تبصره 1 ماده 87 ) ناظر به تقلیل ساعت کارمندان بوده است و منصرف از وضعیت شکات است و بر این اساس مصوبه مورد شکایت مغایرتی با این ماده ندارد، فلذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

انتهای پیام/.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2